Nova Energia Mobilitat programa ràdio 15 desembre 2020

Programa ràdio NOVA ENERGIA MOBILITAT 15DES2020,
Dial 88.8FM, Ona Mediterrània, emissió dimarts 19h, reemissió dimecres 11h i dissabte 17h.

ESCOLTAR:

Escoltar a IVOOX:

Nova energia 15/12/20 en Nova Energia en mp3(17/12 a las 19:31:27) 01:00:08 62593812 – iVoox
SUPORT A LA LIMITACIÓ DE VELOCITAT EN LA VIA DE CINTURA

S’ha criticat amb força la proposta del Consell de reduir la velocitat màxima
autoritzada en la via de cintura de Palma. Les entitats signants pensem que és elnostre deure donar suport al projecte i explicar, en la mesura que sigui possible, per què considerem beneficiosa aquesta reducció.

Hem pensat en diversos aspectes de les implicacions de la reducció de velocitat i hem intentat determinar avantatges i inconvenients de la mesura, quedant clar de manera contundent que els beneficis són molts i els desavantatges pràcticament inexistents o de molt poca rellevància.Comencem pels avantatges:

-Des del punt de vista de la capacitat de la carretera, tots els estudis realitzats en diversos països i universitats demostren que la capacitat màxima d’una carretera s’obté a velocitats que ronden els 70 km/h. A menys velocitat la capacitat baixa pel fet que els vehicles necessiten més temps per a recórrer una distància determinada, i a major velocitat la capacitat també baixa a causa de la necessitat d’augmentar la distància de seguretat entre vehicles. L’òptim se situa aproximadament en els 70 km/h.

-En qüestió de contaminació, també tots els estudis demostren que el consum dels vehicles disminueix considerablement en rebaixar la velocitat. Almenys en el rang de velocitats usuals en autovies. Podent no donar-se el cas en el rang de velocitats molt baixes. En aquest tema també resulta que existeix una velocitat òptima que segons la mena de vehicle pot situar-se al voltant dels 50 km/h.

En tot cas passar de 120 km/h a 80 km/h provoca sens dubte una reducció de la contaminació, la qual cosa suposa una disminució dels problemes sanitaris derivats dels gasos tòxics.

-Sorolls. A velocitats superiors a uns 50 km/h el soroll provocat pels vehicles és degut principalment al rodament dels pneumàtics. Aquest soroll és
proporcional a la velocitat. Un cotxe a 80 km/h farà aproximadament un 30% menys de soroll que el mateix vehicle a 120 km/h. És un punt molt important aparer nostre per a la tranquil·litat i salut dels residents en les zones afectades (milers d’habitatges). Això, sense comptar la reducció de l’extensió de les zones afectades pel fet que un soroll de menor intensitat es propaga a menor distància. El mapa de soroll que acompanyem posa de manifest que la intensitat sonora que suporten els qui viuen a l’entorn de la via de cintura resulta inadmissible. És, amb diferència, per la seva extensió, la zona de major contaminació acústica de la ciutat. No oblidem que l’Agència Mediambiental Europea estima que el soroll causa 16.600 morts prematures a l’any a Europa, gairebé 32 milions d’adults sofreixen d’estrès i altres tretze milions sofreixen problemes de somni.

-Seguretat: A títol d’exemple, en nou mesos des que Barcelona va començar a aplicar la limitació de velocitat en el primer cinturó a 80 quilòmetres per hora, el nombre d’accidents es va reduir en un 30%, i el de morts i de ferits greus va baixar a la meitat.


Passem als inconvenients de la mesura:


-Temps. És cert que en recórrer la via de cintura a 80 km/h en lloc de 120 km/h, es trigarà més. Són 11 km que recorreguts a 120 km/h necessiten cinc minuts i mig, i recorreguts a 80 km/h necessiten vuit minuts i un quart. La diferència màxima és de dos minuts i tres quarts. Això en condicions ideals sense embussos ni disminució puntual de la velocitat, i per a aquell conductor que hagi de recórrer la totalitat de la via, cosa que probablement no és el cas de tots.

A parer nostre la “pèrdua” de temps és de poca importància, sobretot si
considerem la probabilitat de trobar menys embussos gràcies a l’augment de capacitat de pas de la via.

Vegeu en els avantatges la qüestió de la capacitat de les carreteres.

-El dret i la llibertat de circular a major velocitat. Efectivament la imposició
d’una velocitat limitada és una nosa a la llibertat individual. També ho és la
prohibició de circular a contrasentit o per l’esquerra. És el vell tema que diu a la llibertat d’uns acaba allí on ha de començar la llibertat de molts. Es limita la llibertat de circular a major velocitat que 80 km/h per a defensar la llibertat de no tenir agressions contra la tranquil·litat i la salut dels qui respiren aires contaminats i viuen envoltats de sorolls.

-Satisfacció personal i percepció subjectiva de la situació. Creiem que aquesta és una qüestió subjectiva i per tant personal. No dubtem que a moltes persones els pugui semblar que a 80 km/h estan perdent molt temps, però solament és una sensació en realitat i objectivament la quantitat de temps perdut és irrellevant.En qualsevol cas, resulta cridanera la virulenta oposició a la mesura, que no fa una altra cosa que equiparar la via de cintura a vials com la M-30 madrilenya (70-90 km./h), o les rondes de Barcelona (80 km./h.).

És per això que les entitats que subscriuen aquest manifest expressen el se
suport al Consell de Mallorca davant la primera decisió positiva que ha adoptat en matèria de mobilitat. La seguretat i salut de les persones ha de ser la prioritat a l’hora de prendre les decisions polítiques.


Signants:
Biciutat de Mallorca, Amics de la Terra Mallorca, GOB, Palma XXI,
Plataforma Autopista Mai, Nova Energia Mobilitat, Terraferida, Vianants en Lluita.

Contacte: Mariano Reaño, Amics de la Terra. Tel. 652437617.


99130cookie-checkPrograma ràdio Revista NOVA ENERGIA MOBILITAT 15DES2020